วันสงกรานต์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาช้านาน

ประเพณีวันสำคัญอย่างวันสงกรานต์นั้นถือได้ว่าเป็นวันที่ทุกคนทั่วทั้งประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่าสงกรานต์นั้นถ้าคนในสมัยใหม่พูดกันมันก็คือการเล่นน้ำสาดน้ำกันในหน้าร้านตั่งแต่เดือน 4 เมษายน เดือน 5 พฤษภาคม แต่คนวัยรุ่นสมัยนี้นั้นมักจะลืมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยตั่งแต่โบราณนั่นก็คือทำบุญที่วัดและที่สำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือสรงน้ำพระสงฆ์และก่อเจดีย์ทราย

การเล่นสาดน้ำสมัยปัจจุบันwp

สมัยนี้นั้นการแต่งตัวถือได้ว่าต้องทันสมัยวัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมออกไปเล่นน้ำโดยการใส่เสื้อผ้าที่มีความบางมากและเป็นสีขาวก่อให้เกิดเหตุอันตรายถึงกับมีข่าวที่ออกมาว่าฆ่าข่มขืนลวงไปฆ่าและยังมีข่าวออกมาทุกปีว่าคุกคามทางเพศ

การเล่นสาดน้ำสมัยโบราณwp

การเล่นน้ำในสมัยโบราณหนุ่มสาวสมัยนั้นก็ให้ความสำคัญแต่การเล่นสาดน้ำก่อเจดีย์กันมากและการเล่นสาดน้ำหรือการสวมใส่เสื้อผ้าก็มิดชิดและก็เข้าวัดไปทำบุญและก่อเจดีย์ทรายและข่าวการคุกคามทางเพศก็ไม่มีและฆ่าข่มขืนลวงไปฆ่าก็ไม่มี

การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่wp

ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยนั้นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณะที่ทั่วทั้งประเทศไทยนิยมทำกันเพราะเป็นการเคารพญาติผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนับถือ

การสรงน้ำพระwp

สรงน้ำพระนั้นถือได้ว่าเป็นการให้ความเคารพพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดที่ในความเชื่อของคนโบราณนั้นว่าจะได้บุญอย่างสูงสุดและเป็นการปลุกฝังให้ลูกหลายของเรานั้นเข้าวัดทำบุญกันตั่งแต่เด็กๆ อีกด้วย