ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ทั่วประเทศไทย

comประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น ศิลปะ 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ซึ่งแต่ละภาคนั้นย่อมมีความแตกต่างของ วัฒนธรรมประเพณี

www.artscouncilofsnoco.orgอย่างแน่นอน นั่นก็เพราะความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกัน โดยมีสิ่งที่กำหนดอีกอย่างก็คือลักษณะภูมิประเทศด้วย อย่างเช่นการที่มีภูมิประเทศติดกับแม่น้ำก็ยอมมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือ อาจจะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับภูเขาก็มีประเพณีเกี่ยวกับภูเขาเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่บรรพบุรุษส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไรก็ตาม

www.artscouncilofsnoco.orgต้องอยู่ตามระเบียบบ้านเหมืองหรือกฎหมายด้วย นอกจากนี้อาหารการกินต่างๆ ก็จะมีความแตกต่างกันด้วย เพราะประเทศไทยเรามีอากาศที่แตกต่างกันของแต่ละภาค ทางเหนือของประเทศก็จะมีพื้นที่ติดกับภูเขาซะส่วนใหญ่อากาศจึงมีลักษณะหนาวเย็นซึ่ง ขอดีของลักษณะอากาศเช่นนี้คือมีความหนาแน่นของอากาศเยอะสามารถจุดไฟติดง่าย จึงมีประเพณีลอยโคมในวันสำคัญทางประพุธศาสนาขึ้น ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการเกษตรจึงมีประเพณีที่รียกว่าวิ่งควาย ซึ่งนำ

www.artscouncilofsnoco.orgสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรมาแข่งขันความเร็วกัน ส่วนภาคตะวันตกมีประเพณีที่ดูแล้วอาจจุน่ากลัวไปสักนิดคือการใช้เหล็กแทงแก้มให้ทะลุไปอีกฝั่ง โดยทีเชื่อว่าคนที่ได้เข้าพิธีนี้จะมีความโชคดีตลอดไปส่วนภาคใต้จะเป็นศิลปะหุ่นเชิดอย่างหนังตะลุง  ที่โด่งดังตัวละครที่มีชื่อเสียงคือเจ้าเท่งนั่นเอง ส่วนภาคกลางนั้นไม่ค่อยมีประเพณีแปลกๆ สักเท่าไหร่ เพราะคนในสังคมเมองเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเต็มที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ยิ่งในเหมืองหลวงอย่ากรุงเทพมหานครแล้วยิ่งหาดูยากเพราะทุกอย่ากลายเป็นธุรกิจไปเสยหมดไม่เว้นแม้กระทั้งการทำบุญตักบาติตามวัดชื่อดังwww.artscouncilofsnoco.org