ศิลปะเส้นด้ายแนวคิดคณิตศิล

คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ได้รับการกล่าวขานจากเด็กๆ ว่ามีทั้งความยากและซับซ้อนเป็นอย่างสูง หากแต่วิชาศิลปะถือว่าเป็นหนึ่งในวิชา ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ให้มีความสนใจให้อยากเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากศิลปะเป็นวิชาที่ใช้จินตนาการของแต่ล่ะคน ทุกคนจึงสามารถเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี โดยศิลปะสามารถนำมาผสมผสานให้เข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งและมีความสวยงาม

‘คณิตศิลป์’ คือ การนำเส้นตรงมาสร้างให้เกิดเป็นรูปร่าง รวมถึงรูปทรงต่างๆขึ้นมาให้เกิดความสวยงาม มันคือการสร้างรูปภาพต่างๆ ขึ้นมาจากรูปทรงเรขาคณิตนั่นเอง แต่แทนที่จะวาด ก็ใช้วิธี ‘ปัก’ เส้นด้ายโยงใยไปตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ใช้เทคนิคในการปักซ้อนทับสร้างรูปทรงต่างๆ ดูซับซ้อน หากแต่สวยงาม จนเกิดมาเป็นภาพแปลกใหม่ตามต้องการ ซึ่งนักเรียนก็จะศึกษาเรื่อง รูปทรงเรขาคณิต , วิธีวัด , จัดคู่อันดับ , จัดคู่สี รวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกมากมาย สอดแทรกเข้าไปในชิ้นงานโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคย ไม่กลัววิชาคณิตศาสตร์ อีกต่อไป แต่กลับมองเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนหนังสือด้วยรอยยิ้ม นอกจากนี้ในอนาคต นักเรียนก็ยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นอาชีพได้ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม อีกทั้งยังลงทุนน้อยมีเพียงแค่กระดาษ , ด้ายและเข็มเท่านั้น

การสร้างงานคณิตศิลป์ นอกจากจะทำให้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ มีรายได้เสริมแล้ว ยังฝึกให้นักเรียนเป็นคนใจเย็นขึ้น มีสมาธิมากขึ้น เนื่องจากการปักด้ายต้องกระทำด้วยความตั้งใจ ลงมืออย่างประณีต เพราะถ้าใจร้อนแล้วก็ไม่อาจปักได้ จากที่ไม่เคยชอบวิชาคณิตศาสตร์ มองว่าเป็นวิชาที่น่ากลัว กลายมีความอยากรู้สึกดีๆเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

วิธีสร้าง ‘คณิตศิลป์’

อุปกรณ์

 • กระดาษแข็ง A4 สีขาว จำนวน 2 แผ่น
 • ดินสอเอาไว้ร่างลวดลาย
 • เข็มกับด้ายหลายสี ตามความชอบ
 • กาวสองหน้าแบบบาง
 • กรรไกร
 • เข็มเย็บผ้ากับเข็มหมุดเอาไว้สำหรับเจาะรู

 วิธีทำ

 • พับกระดาษครึ่งหนึ่ง เพื่อทำเป็นการ์ด
 • ร่างลวดลายและจุดให้มีระยะห่างเท่ากัน
 • นำเข็มหมุดมาเจาะรู เพื่อระบุตำแหน่ง แล้วลบดินสอออก
 • เริ่มร้อยด้าย
 • ร้อยจากจุดยอดไปจุดต่อไปตามลำดับ
 • ร้อยสานไปมา สลับสีตามจินตนาการ
 • เมื่อร้อยสลับไปมาเรื่อยๆก็จะเกิดจุดตัดขึ้น ถือเป็นเอกลักษณ์ของงานประเภทนี้
 • ด้านหลังจะมีปมที่ดูไม่เรียบร้อย
 • ติดกาวสองหน้าแล้วนำกระดาษอีกแผ่นมาปิดทับไว้ เป็นอันเสร็จ ขึ้นตอนนี้คือการเก็บงานให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • รูปต่อไป ลองดัดแปลงเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆตามใจชอบ